ČAJ OD SJE­MEN­KI ŠIP­KA

24sata - - VRT -

Čaj od zdrob­lje­nih sje­men­ki ku­ha­mo po­la sa­ta, a za­tim os­ta­vi­mo da po­kri­ven od­sto­ji

još je­dan sat. Ugod­na je oku­sa jer sje­men­ke sa­dr­že va­ni­lin. U na­rod­noj me­di­ci­ni ko­ris­ti se kod ka­me­na­ca, bo­les­ti bu­bre­ga i mje­hu­ra te re­ume.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.