SLATKO OD DRI­JEN­KA

24sata - - VRT -

Pri­pre­mi­te 1,5 ki­lo­gra­ma še­će­ra i ki­lo­gram po­sve zre­lih dre­nji­na. Dre­nji­ne ope­ri­te i iz­va­di­te im ko­šti­ce. U 4 de­ci­li­tra vo­de ku­haj­te 1,5 ki­lo­gra­ma še­će­ra dok ne do­bi­je­te gust si­rup. Za­tim u si­rup do­daj­te dre­nji­ne i sve ku­haj­te od 20 do 30 mi­nu­ta. Ski­ni­te ga s va­tre, očis­ti­te pje­nu, po­krij­te mo­krim ubru­som i os­ta­vi­te u po­su­di 24 sa­ta. Spre­mi­te u čis­te stak­len­ke te dr­ži­te na hlad­nom i su­ho­me mjes­tu. Kod pro­lje­va i lak­ših cri­jev­nih te­go­ba tre­ba vi­še pu­ta na dan uzi­ma­ti žli­či­cu (dje­ca) ili žli­cu (odras­li) slat­kog od dri­jen­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.