CRIJEVNE TEGOBE

24sata - - VRT -

Kad dje­ca ima­ju pro­ljev, po­mo­ći će im pekmez, slatko ili gust si­rup od zre­lih plo­do­va dri­je­na. U ti­je­ku da­na tre­ba vi­še pu­ta uzi­ma­ti po čaj­nu ili juš­nu žli­cu (ovis­no o uz­ras­tu), slat­kog, pek­me­za ili si­ru­pa od dri­je­na. Odras­li­ma će pekmez ili dri­je­nov si­rup, ta­ko­đer, po­mo­ći kod pro­lje­va ili lak­ših cri­jev­nih te­go­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.