MIRISNI ČAJ

24sata - - VRT -

Po­treb­no vam je 12 g šip­ka, 12 g me­da, 2 g ci­me­ta, 2-3 gor­ka ba­de­ma, 5 dl vo­de i 3 dl mli­je­ka. Do­bro opra­ne i osu­še­ne zdrob­lje­ne plo­do­ve i sje­men­ke šip­ka mo­či­te oko šest sa­ti da se iz­du­že pa ih u toj vo­di ku­haj­te 45 mi­nu­ta. Pro­ci­je­di­te, a kad se ohla­di, ča­ju do­daj­te med, ci­met, gor­ke ba­de­me i mli­je­ko te os­ta­vi­te da još je­dan­put za­ki­pi. Pi­ju se 1-2 ša­li­ce ča­ja na dan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.