TRNINA

24sata - - VRT -

Plo­do­vi tr­ni­ne za hra­nu su se sa­kup­lja­li još od ka­me­nog do­ba, a vr­lo ra­no su našli svo­je mjes­to i u bilj­noj me­di­ci­ni. Od osu­še­nih plo­do­va pri­pre­ma se uku­san i lje­ko­vit čaj, dok se od svje­žih pri­pre­ma­ju pek­me­zi, so­ko­vi i ocat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.