DUNJA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Mu­či je

neo­bi­čan

Sti­gla je je­sen pro­blem. čem­pre­se. i ona upor­no

Ču­la je na sa­nja net­ko pje­va ra­di­ju pa mu ka­ko ima da

se pla­ni­ra is­ti pro­blem do­ku­če u ja­vi­ti da

če­mu je na­po­kon će opet stvar. Valj­da

pus­ti­ti taj pa će pi­ta­ti hit u ete­ru pos­ta­ju baku da jer zov­ne

ba­ka ima nji­hov broj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.