Ni­ži tlak: Ro­gač je su­per za­mje­na za čo­ko­la­du

24sata - - ŽIVOT -

Ro­gač ima ma­li udio mas­ti, bo­gat je pek­ti­nom, obi­lu­je pro­te­ini­ma i ri­jet­ko dje­lu­je kao aler­gen. Od­lič­na je za­mje­na za čo­ko­la­du jer mu je ka­lo­rij­ska vri­jed­nost za 2/3 ma­nja, a ne sa­dr­ži ni fe­ni­le­ti­la­min ko­ji iz­a­zva mi­gre­ne i po­vi­su­je tlak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.