NO­VI BROJ: PRE­KO TR­NJA DO ZVI­JEZ­DA

24sata - - SHOW -

Bo­žo Vre­ćo je no­va zvi­jez­da Ca­fe TV-a. Ci­je­li in­ter­v­ju s prin­cem sev­da­ha, ka­ko mu te­pa­ju, po­tra­ži­te u pe­tak, 11. lis­to­pa­da, u TV pri­lo­gu ko­ji iz­la­zi uz naj­či­ta­ni­je no­vi­ne u Hr­vat­skoj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.