NA CR­NOJ VREĆI NAŠ­LI SU OTI­SAK SMILJANINA PALCA

24sata - - NEWS -

Na gla­vi žr­tve bi­la je cr­na naj­lon­ska vre­ća, ko­ja je bi­la za­ve­za­na naj­lon­ka­ma. Upra­vo na cr­noj vreći fo­ren­zi­ča­ri Cen­tra “Ivan Vu­če­tić” naš­li su oti­sak Smiljanina des­nog palca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.