U Aus­tra­li­ji al­ge i bak­te­ri­je obo­ji­le je­ze­ro u ru­ži­čas­to

24sata - - NEWS -

U za­pad­noj Aus­tra­li­ji na­la­zi se sla­no je­ze­ro Hutt La­go­on, po­seb­no po svo­joj ru­ži­čas­toj bo­ji. Al­ge i bak­te­ri­je Du­na­li­el­la Sa­li­na iz je­ze­ra ot­pu­šta­ju ve­li­ke ko­li­či­ne cr­ve­nog pig­men­ta od ko­jeg je je­ze­ro ru­ži­čas­to. Pri­zor dos­lov­no oduzima dah.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.