ČI­JI JE DNK PRO­NA­ĐEN NA ČARAPI?

24sata - - NEWS -

Na naj­lon­skoj čarapi ko­jom je bi­la ve­za­na cr­na plas­tič­na vre­ća na gla­vi žr­tve naš­li su i bi­olo­ški trag ne­poz­na­tog mu­škar­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.