Be­be se mo­gu ugu­ši­ti ako zas­pe u le­žalj­ka­ma

24sata - - ŽIVOT -

Fi­sher Pri­ce po­vu­kao je iz pro­da­je po­pu­lar­nu le­žalj­ku na­kon što je u SAD-u po­ve­za­na sa smr­ti vi­še od 30 be­ba. Ko­mi­si­ja za si­gur­nost pro­izvo­da upozorava da su sve opas­ne jer se be­be mo­gu pre­vr­nu­ti i ugu­ši­ti pod na­gi­bom ve­ćim od 10 stup­nje­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.