WAL­KER JE IMAO VI­ŠE OBRA­NA OD EDERSONA I BRAVA ZA­JED­NO

24sata - - SPORT -

Man­c­hes­ter City u sri­je­du je gos­to­vao na San Si­ru, kod Ata­lan­te (1-1). Gol­man Eder­son se oz­li­je­dio, pa ga je u dru­gom di­je­lu zamijenio Či­le­anac Bra­vo. No on je is­klju­čen u 81. mi­nu­ti, pa je na gol stao bek Kyle Wal­ker. Od­mah je obra­nio slo­bod­njak, a pr­va dva gol­ma­na ni­su ima­la ni­jed­nu obra­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.