SARRI ZAMIJENIO RO­NAL­DA, KO­JI JE IZLETIO BIJESAN S TE­RE­NA

24sata - - SPORT -

Ma­uri­zio Sarri iz­va­dio je Ro­nal­da 10 mi­nu­ta pri­je kra­ja utak­mi­ce pro­tiv Lo­ko­mo­ti­va, ko­ju je Ju­ven­tus je­dva, u su­dač­koj na­dok­na­di, do­bio 2-1. Por­tu­ga­lac je iz­a­šao lju­tit ne poz­dra­viv­ši tre­ne­ra, a kad ga je ovaj po­ku­šao za­us­ta­vi­ti,

po­ka­zao mu je dva pr­sta. Sarri ga je prav­dao ka­ko ni­je ljut, sa­mo ga bo­li ko­lje­no...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.