LJU­BI­CA

24sata - - MOZAIK & TV -

Priv­lač­na že­na sred­njih go­di­na Lju­bi­ca (Bo­ži­dar­ka Frajt) ra­di kao pe­da­gog u za­gre­bač­kom cen­tru za glu­hu dje­cu. Lju­bi­čin muž na pri­vre­me­nom je ra­du u ino­zem­s­tvu, s ko­jeg se jav­lja sve rje­đe. Nji­ho­vo di­je­te ži­vi s ba­kom i dje­dom na se­lu. Lju­bi­či­na do­sad­na sva­kod­ne­vi­ca mje­nja se kad upoz­na priv­lač­nog stu­den­ta... ŽANR: MELODRAMA, 1978., HR­VAT­SKA REŽIJA: KREŠO GOLIK ULO­GE: BO­ŽI­DAR­KA FRAJT   

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.