24sata : 2019-11-08

NEWS : 13 : 13

NEWS

EKSKLUZIVN­A AUTOBIOGRA­FIJA LUKE MODRIĆA. U SVIM SPAR I INTERSPAR TRGOVINAMA U PRODAJI OD 4. STUDENOG AUTOBIOGRA­FIJA LUKA O V N T A S O N D N J B O L J I MODRI∆ • E J N E • B Š M A Z I ROBERT MATTEONI Moja igra KNJIGA SADRŽI EKSKLUZIVN­E, DOSAD NEOBJAVLJE­NE FOTOGRAFIJ­E IZ PRIVATNE ARHIVE. S PREDGOVORO­M ZVONIMIRA BOBANA I SIR ALEXA FEERGUSONA

© PressReader. All rights reserved.