24sata : 2019-11-08

JA, POTROŠAČ : 15 : 15

JA, POTROŠAČ

PETAK, 8. 11. 2019. | 24 SATA | 14-15 100 7,5 hektara je površina maslinika u kojemu raste 1800 stabala 70%

© PressReader. All rights reserved.