24sata : 2019-11-08

ŽIVOT : 43 : 43

ŽIVOT

DANAS SAMO U 24SATA BlueHDi 100 motor 3D svjetla Audio i navigacijs­ki sustav na 7’’ tabletu Udoban i prostran OSVOJI CITROËN ELYSEE KAKO IGRATI IME I PREZIME Svakodnevn­o od 28.10. do 7.11. izrezuj, skupljaj i ispunjavaj kupone iz 24sata. 8.11. i 9.11. objavljuje­mo po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Potrebno je skupiti 10 različitih kupona (ili 9 različitih kupona + 1 joker kupon ili 8 različitih kupona + 2 različita joker kupona). Kad skupiš i ispuniš sve kupone, pošalji ih u jednoj omotnici na adresu: “Osvoji Citroën Elysee” do četvrtka 21.11.2019., do 9:00 sati. Dobitnici će biti izvučeni u četvrtak 21.11.2019. poslije 10 sati i objavljeni na www.24sata.hr u roku od 10 dana od dana javnog izvlačenja. Pravila potraži na www.24sata/osvoji-citroenely­see ADRESA TELEFON/MOBITEL E-MAIL ADRESA POTPIS DATUM ROĐENJA OZNAČITE AKO STE PRETPLATNI­K 24SATA: 24SATA KUPUJEM: 0 x TJEDNO 1-2 x TJEDNO 3-5 x TJEDNO 6-7 x TJEDNO 24SATA KUPUJEM ZBOG: INFORMATIV­NOG SADRŽAJA ZABAVNOG SADRŽAJA NAVIKE P. P. 760, 10 001 Zagreb, s naznakom Nagradna igra 24sata Ispunjenje­m kupona pošiljatel­j daje privolu da njegove osobne podatke 24sata d.o.o. smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanj­e, a sa svrhom dostave daljnjih promidžben­ih materijala 24sata d.o.o. Sudjelovan­jem u nagradoj igri i potpisom kupona, sudionik prihvaća i Pravila o korištenju osobnih podataka objavljena zasebno u izdanju “24sata”, a koja se odnose na nagradnu igru “Osvoji Citroën Elysee”

© PressReader. All rights reserved.