24sata : 2019-11-08

NEWS : 5 : 5

NEWS

PETAK, 8. 11. 2019. | 24 SATA | 4-5 KRVNI PODLJEVI S LIJEVE STRANE LICA PRIJELOM LIJEVE JAGODIČNE KOSTI PRIJELOM LIJEVE GORNJE I DONJE ČELJUSTI PRIJELOM NOSNIH KOSTIJU RAZDEROTIN­E U PREDJELU USNOG KUTA  kom suđenja Smiljani Srnec ARCI KOJI SU ASMINU

© PressReader. All rights reserved.