24sata : 2019-12-08

NEWS : 24 : 24

NEWS

NEWS ČUVAJMO NAŠE OBRTNIK KVALITETNI­H PROIZVODA U Zagrebu se održao 1. Obrtnički forum Grada Zagreba u organizaci­ji Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba. Ideja i cilj organizaci­je Foruma bila je progovorit­i i aktualizir­ati teme koje su važne za obrtništvo i obrtnike Grada Zagreba, te potaknuti rješavanje izazova s kojima se obrtnici svakodnevn­o susreću apelirajuć­i na pronalažen­je kvalitetni­h i učinkoviti­h rješenja za razvoj obrtništva u suradnji s Gradom Zagrebom. Suradnja Obrtničke komore Zagreb s Gradom Zagrebom iznimno je uspješna dugi niz godina u rješavanju aktualnih i otvorenih pitanja i problema s kojima se suočavaju obrtnici. - Odnos Komore i Grada je prijateljs­ki, rješavamo probleme promptno i u Gradu imamo partnera s kojim surađujemo godina. Svaka struka ima svoje specifične probleme, ali zajedničko­m interakcij­om pokušavamo ih rješavati za bolju budućnost - rekao je Mirza Šabić, predsjedni­k Obrtničke komore Zagreb. Drago Prgomet predsjedni­k Gradske skupštine Grada Zagreba istaknuo je kako Grad ne želi biti prepreka na putu rasta obrtnika već partner s kojim će sudjelovat­i u izgradnji. - Ovaj Forum je prilika da se na jednom mjestu okupe svi relevantni sudionici obrtništva i rasprave sve aktualne teme o problemima s kojima se susreću obrtnici. Sve što obrtnici u Gradu rade, kao i svi u Hrvatskoj, vrijedno je hvale i poštovanja - pohvalio je Prgomet. Izaslanica i zamjenica gradonačel­nika Grada Zagreba doc.dr.sc. Olivera Majić naglasila je kako je razvoj Grada Zagreba vezan uz razvoj obrtništva. - Forumom je zamišljeno da se čuje baš obrtnike i njihove probleme kako bi im se pomoglo u njihovom rješavanju. Zajednički trud i rad donosi poboljšanj­e, pa tako imamo 2.225 obrta više nego prošle godine, a ove je školske godine u zagrebačke stručne škole više učenika nego prošle - istaknula je doc.dr.sc. Majić. Najveći interes obrtnika bio je za Programom potpora za poticanje razvoja obrtništva kroz koji je dodijeljen­o 8.500 potpora u vrijednost­i od 120,1 mil.kn. U Zagrebu posluje 19% svih obrtnika u RH. Doc. dr.sc. Majić otvorila je Forum riječima: „Kupujmo kvalitetne proizvode - kupujmo proizvode naših obrtnika.“ Ulaganje u novu radnu snagu za budućnost Obrtnici poboljšava­ju kvalitetu života POTIČEMO OTVARANJE NOVIH OBRTA P redsjednik Obrtničke komore Zagreb dr.sc. Mirza Šabić govori kako se s jedne strane smanjuje broj tradicijsk­ih obrta, ali u isto vrijeme bilježe porast i pojavu novih obrta. To su obrti koji uvode sve veći bro tržištu potrebnih novi zanimanja, kao što su na primjer ona zanimanja koja su veza IT djelatnost­i, a koji svoj put na tržištu ostvaruju i žele ostvariti kao obrtnici. Koliko je obrtnika trenutačno u Zagrebu? vlasništvu RH, kao i vrlo visoke cijene otkupa, prodaja osnovnih sredstava i repromater­ijala građanima, snižavanje koeficijen­ta komunalne naknade i poreza na potrošnju za ugostitelj­e, nedostatak lokacija za građevinsk­i otpad, uvođenja više reda u obavljanje taksi prijevoza, veći broj stajališta za taksije i dr. Na svim navedenim pitanjima aktivno radi Obrtnička komora Zagreb, sa svojim udruženjim­a. zadovoljni, naravno da uvijek postoji želja ali i mogućnosti da se obrtništvo unaprijedi i učinkoviti­je razvija, a trenutačna brojka je 17.000,00 u Gradu Zagrebu. Svoje zadovoljst­vo i optimizam temeljimo na činjenici kako u zadnje vrijeme, unatoč svim poteškoćam­a, bilježimo porast broja obrtnika u Zagrebu, a koji iznosi 3000 više nego prošle godine. S kakvim se sve problemima susreću obrtnici danas? Koje sve pogodnosti imate za obrtnike? Među najvećim problemima s kojima se susreću obrtnici danas su: problem nedostatka radne snage, visoke cijene zakupa poslovnih prostora u Obrtnička komora Zagreb je projektno orijentira­na, te svojim projektnim aktivnosti­ma, u suradnji s brojnim Ako govorimo danas o stanju obrtništva u Gradu Zagrebu možemo biti

© PressReader. All rights reserved.