PREKLOPNI MOBITEL PANASONIC KX-TU 456 EXME

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE - www.se-mark.hr

• Zas­lon TFT LCD u bo­ji s 3 ve­li­či­ne zna­ko­va • U skla­du sa sluš­nim apa­ra­tom HAC • Ka­me­ra • Ot­po­ran na udar­ce • Blu­eto­oth • Di­men­zi­je 106 mm x 53 mm x 23 mm • Zvuč­no bi­ra­nje• Te­le­fon sa zvuč­ni­kom za upo­tre­bu bez ko­ri­šte­nja ru­ku • Osvi­jet­lje­na tip­kov­ni­ca • Me­mo­rij­ska kar­ti­ca mi­cro SD do 32 GB (ni­je u opre­mi)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.