MA­JA

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Ma­ji iz Li­pi­ka

Tre­ba joj dos­ta je

ne­ki od­mor, sve­ga. joj se svi­đa a

naj­vi­še na zim­ski mo­guć­nost

san dok od­la­ska vra­ti u normalno se svi­jet da­ne ne

pro­vest sta­nje. Idu­će po­sma­tra­ti će u šu­mi,

med­vje­de gdje će ot­kri­ti nji­ho­vu i

taj­nu po­ku­ša­ti hi­ber­na­ci­ju. od­la­ska

u ni­je htje­la Dok­to­ri­ca

joj po­mo­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.