PLENKOLOGI­JA

24sata - - NEWS -

Da sam kao Zo­ki, re­kao bih da je on 54-go­diš­nji šmr­ka­vac.

Ali ne­ću to re­ći, ia­ko sam re­kao. Ni­sam. Je­sam. Ni­sam. Je­sam. Šmr­ka­vac je, to zna­či da bi sve nas s Mar­ko­va tr­ga on - šmr­kom. Tak­vo nam je i sta­nje os­ta­vio u Vla­di, k’o šmr­kom po­čiš­će­no, nig­dje ni li­pe da bi os­ta­lo za nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.