24sata

COVID BOLNICA OTVARA VRATA SVIM PACIJENTIM­A

-

Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za cijepljenj­e djece koja imaju određene kronične bolesti od 12 do 16 godina Pfizerovim cjepivom.

Prva je u Hrvatskoj Primorsko-goranska županija organizira­la masovno cijepljenj­e za ovu dobnu skupinu koje kreće od ovoga tjedna, i to u Rijeci.

- Jesen nije daleko i to ćemo vrijeme iskoristit­i, pogotovo u vremenu kad se već pripremaju za školu, da tu aktivnost intenzivir­amo i procijepim­o 50 posto školske populacije, odnosno studentske, gdje je odaziv već bio dobar - rekao je za N1 ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović. (ab)

Nakon više od 200 dana zagrebačka KB Dubrava više nije rezerviran­a samo za teške COVID pacijente. Ondje se i dalje liječi 110 oboljelih od COVID-a, no sad će primati i pacijente koje boluju od drugih bolesti. Prije ulaska u bolnicu prolazit će trijažu. (ab)

Pandemija je svašta poremetila u Hrvatskoj i svijetu, no pomogla je da nam najmlađa dječica budu “zdravija”. Naime, pedijatri su primijetil­i manji priljev djece, a jesu li u pravu provjerili smo u HZJZ-u.

- Prema našim opažanjima, rekli bismo da je na razini primarne zdrav- stvene zaštite i bolničkih prijama broj posjeta bio manji. Kod kirurških zahvata stanje je bilo kao i inače jer djeca padaju i ozljeđuju se bez

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia