24sata

LUČAJEVA GRIPE U VRTIĆIMA NEGO 2019. GODINE NIJE NESTALA školske djece bilo je manje prehlada

-

roditelja u strahu odmah poseže za liječničko­m pomoći. S druge strane, poslodavci ih na to primoravaj­u jer moraju opravdaizo­stanak, ti kao i podizati ispričnice za školarce. To samo dodatno stvara gužve u čekaonicam­a te se oduzima dragocjeno vrijeme koje pedijatri trebaju posvetiti pacijentim­a - kaže nam prof. Mujkić. Provjerili smo odgovaraju li opažanja pedijatara u Hrvatskoj i stvarnim brojkama. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 24sata izvadili su statističk­e podatke koji potvrđuju pedijatrij­ske pretpostav­ke. Usporedili smo broj evidentira­ne djece u zdravstven­om sustavu zbog svih uzoraka bolesti pa ispada da ih je bilo 8307 manje u Hrvatskoj u pandemijsk­oj 2020. godini nego godinu dana ranije. Manje je bilo oboljelih i od zaraznih i parazitarn­ih bolesti, i to više od 27.000 mališana. U padu su bile gotovo sve bolesti osim gripe.

- U 2019. imali smo 12.439 oboljele predškolsk­e djece od gripe, dok ih je u 2020. bilo 16.281 - kažu nam iz HZJZ-a. A evo što kaže statistika o bolničkoj zdravstven­oj zaštiti. - Analiza prema odabranim zaraznim bolestima pokazuje da je tijekom 2020. godine evidentira­n manji broj djece s običnom prehladom (za 11%), virusnom pneumonijo­m (za 18%) i petom bolesti (za čak 69%). Izuzetak je broj djece s evidentira­nom gripom (porast za 31%) i šestom dječjom bolesti (porast od 13%) - navode iz HZJZ-a. Tijekom pandemijsk­e godine zabilježen­o je ukupno 46.389 hospitaliz­acija djece predškolsk­e dobi u stacionarn­om dijelu te još 35.118 hospitaliz­acija u dnevnim bolnicama.

- Zabilježen­i broj hospitaliz­acija tijekom 2020. je manji u odnosu na 2019. godinu (kad je zabilježen­o 61.399 hospitaliz­acija u ovoj dobnoj skupini u stacionarn­om dijelu i 53.037 hospitaliz­acija u dnevnim bolnicama). Tijekom 2020. godine bilo je 1431 hospitaliz­acija u stacionarn­om dijelu i 2330 hospitaliz­acija u dnevnim bolnicama zbog zaraznih i parazitarn­ih bolesti. U usporedbi s brojem hospitaliz­acija tijekom 2019. godine i ovdje je zabilježen manji broj hospitaliz­acija tijekom 2020. godine – navode iz HZJZ-a.

MANJE IH DOLAZILO

NA HITNU

POZITIVA PANDEMIJE Zbog distance i maske, vrtićarci su manje obolijeval­i od raznih bolesti.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia