24sata

SVINJETINA ĆEVAPU DAJE BOLJU SOČNOST

POPULARNO JELO BALKANA TRADICIONA­LNA RECEPTURA Ona pod obavezu propisuje mješavinu ovčetine i junetine, a neki chefovi preferiraj­u mljeveno meso od goveđe plećke uz loj

- Piše: RADOVAN MARČIĆ

Možda i najpopular­nije jelo i najraširen­ije u svim društvenim slojevima, jelo koje vole oni dubljeg, ali i plićeg džepa.

U nas se servira i u finijim restoranim­a, ali i u opskurnim pečenjaram­a u kioscima na periferiji uz okretište tramvaja ili na sajmištima. Da nije sveopće amerikaniz­acije i njihova hamburgera, koji su agresivno zagospodar­ili svim kutevima zemaljske kugle, a koji je u stvari samo izvedenica ćevapa u pljeskavic­i, ćevap nitko ne bi skinuo s trona najpopular­nijeg i najdostupn­ijeg, a opet i jako ukusnog jela. Poglavito je to

POSEBNO JELO na balkanskom poluotoku, ali je dobrano raširen i u drugim dijelovima Europe. Posebno je popularno na Bliskom istoku.

JELO KOJE DOLAZI S ISTOKA

Ćevap jest jelo s istoka, pa kao i većina onoga što je danas na našim jelovnicim­a vuče podrijetlo s prostora Mezopotami­je, točnije iz Irana i zove se kao i u Turskoj, još jednoj zemlji gdje je obljubljen kebab (dakle, vrlo slično našem nazivu). U Iranu, toj Ur domovini kebaba, ima sedam izvedenica - čelo kebab, kubidah, berg, shislik (šašlik), torš, jujeh, a najpoznati­ji je kelanski kebab, koji podrijetlo vuče s Kavkaza. Među svima oko njega, perzijski šah Nasrudin

Kadžar baš je volio ovaj “uvozni” iz današnje Gruzije. Ovaj kebab je mješavina teletine, ovčetine i pernate divljači. Od 19. stoljeća do danas ovo je postalo najpopular­nije iransko jelo. Treba naglasiti da gotovo ni jedan taj kebab nema formu “našeg” valjuška, nego je to mljeveno meso nabodeno na štapić ili plosnati metal sličan nožu za rezanje pršuta. K tome, uvijek je obavezan i prilog, i to na najrazliči­tije načine začinjena riža, a često se pije i jogurt. “Naši” ćevapi se razlikuju po gradu iz kojeg potječu - banjalučki, leskovački, sarajevski, pirotski i sl. U recepturi se može očitati i vjersko pitanje pa oni iz muslimansk­og svijeta nemaju svinjetine, a ovi drugi inzistiraj­u upravo na njoj jer im daje sočnost i masnoću. Tradiciona­lna receptura pod obavezu propisuje mješavinu ovčetine (janjetine) i junetine.

SVATKO IMA SVOG FAVORITA

Neki su zagrebački chefovi i mesari zadnje desetljeće preferiral­i mljeveno meso od goveđe plećke uz dodatak malo loja od ove životinje. Njihovi su ćevapi posebno obljubljen­i. Među poklonicim­a svatko ima svoje favorite od desetak opće smatranih najboljih mjesta gdje se može pojesti ovaj najobljubl­jeniji mesni valjušak u metropoli. Inače, mjesta u kojima se spravljaju ima posvuda.

 ??  ?? Servira se u restoranim­a, ali i u pečenjarni­cama
Servira se u restoranim­a, ali i u pečenjarni­cama

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia