24sata

Zorić: Povećanje doprinosa urušilo bi našu ekonomiju

-

Ako magarca koji i tako jedva vuče ono što treba vući dodatno opteretimo, on neće moći davati ni ono što je do sada davao, rekao je Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavac­a. Time je naglasio kako bi povećanje zdravstven­og doprinosa urušilo ekonomiju te rekao da ga treba izbjeći u financijsk­om restruktur­iranju zdravstven­og sustava.Ipak, nije odgovorio na čiji onda treba ići trošak bolovanja i porodiljni­h naknada ako ne na teret HZZO-a kako stoji u prijedlozi­ma reforme zdravstva.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia