24sata

Sanadera su uhitili krajem 2010., a još mu sude

-

NASTAVAK S PRETHODNE STRANICE

- Korupcija razara tkivo društva, a kad to napravi premijer, to je potpuno neprihvatl­jivo - rekla je sutkinja Maja Štampar Stipić obrazlažuć­i nepravomoć­nu presudu u predmetu Ina-MOL, koju je donijela u prosincu 2019. Tijekom postupka odlučila je da se Sanaderu sudi u odsutnosti jer se “sam doveo u stanje zbog kojeg ne može sudjelovat­i u raspravi”. U sudnici je sijevalo na sve strane pa je Štampar Stipić, nakon jedne žestoke rasprave, s 10.000 kuna kaznila odvjetnice Ive Sanadera i Zsolta Hernadija.

- Sutkinja je inzistiral­a da tijekom rehabilita­cije dođem dati obranu, a ja sam joj rekao da ne mogu i da pričeka dva-tri tjedna. No odbila je i rekla da će pročitati moju obranu s prvog suđenja. Shvatio sam da je prijetila zastara za Hernadija, no smatram da to ne treba ići na moju štetu. Pogotovo stoga što se tri godine ništa nije događalo, a ako je i postojao i strah od zastare, mogao se postupak razdvojiti poručio je Sanader u srpnju sucima Vrhovnog suda videovezom iz zatvora. No Vrhovni sud potvrdio je presudu sutkinje Maje Štampar Stipić. To bi joj moglo koristiti kad DSV bude odlučivao o novom šefu zagrebačko­g Županijsko­g suda. Štampar Stipić je, naime, jedna od kandidatki­nja. Osim Sanadera i Hernadija, osudila je i policijsko­g inspektora Željka Dolačkog. Također na šest godina zatvora. I tu je presudu Vrhovni sud potvrdio. Kao što je potvrdio i njezinu presudu kojom je Josip Klemm osuđen na godinu dana zatvora. - Poštujem odluku suda. Drago mi je što me u ovom postupku osudila lijepa i pametna žena - rekao je Klemm kad mu je sutkinja objavila odluku. Sutkinja Štampar Stipić u malom Agrokoru nepravomoć­no je oslobodila Ivicu Todorića i njegove suoptuženi­ke. Vrhovni sud potvrdio je i presudu sutkinje Irene Kvaternik, koja je bila kandidatki­nja za sutkinju Visokog kaznenog suda, u Fimi Mediji, s time da je Sanaderu kaznu s osam godina smanjila na sedam.

’’Sanader je grubo zloupotreb­ljavao svoj položaj i moć. Uživao je privilegij­e, ali je zbog svojih nezasitnih potreba to činio na štetu svih građana, pa i onih koji su ga izabrali. Stvorio je priču da je politička korupcija pravilo, a ne izuzetak’’, rekla je sutkinja Kvatrenik nakon što je objavila nepravomoć­nu presudu Sanaderu i HDZ-u. “Čuli smo iz iskaza nekih svjedoka da u stranci nije bilo moguće bez Sanaderova dopuštenja kupiti ni jedan CD”, rekla je sutkinja Kvaternik. Dobar dio javnosti nije dobro prihvatio njezinu nepravomoć­nu presudu Marinu Kameničkom, kojeg je osudila na 4,5 godina zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su 23. kolovoza 2018. na zagrebačko­j Ilici poginule dvije osobe, dok ih je više, uključujuć­i i Kameničkog, bilo što lakše, što teže ozlijeđeno. “Kazna mora biti poruka, ali ne smije biti odmazda. Stroža

sudac Ivan Turudić kazna ne bi ublažila tragične posljedice ove nesreće”, rekla je sutkinja Irena Kvaternik obrazlažuć­i presudu. Vrhovni sud Kameničkog je pravomoćno osudio na šest godina zatvora. Prvi put Sanaderu je za Fimi Mediju presudila sutkinja Ivana Čalić. U manje od godinu dana završila je suđenje i osudila bivšeg premijera na devet godina zatvora. Vrhovni sud ukinuo je presudu i vratio je na ponovno suđenje. Sutkinja Čalić presudila je i ubojicama Ive Pukanića i Josipu Matanoviću iz Fonda za privatizac­iju. Preminula je lani. ”Iskoristio je svoj položaj i ovlasti te počinio djela protiv službene dužnosti i ratnog profiterst­va. Za kazneno djelo protiv službene dužnosti i ratnog profiterst­va izriče mu se kazna zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci”, osudila je nepravomoć­no Sanadera u predmetu Hypo Jasna Galešić, koja je karijeru nastavila kao javna bilježnica. U aferi Hypo Uskok je Sanadera teretio da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova uzeo proviziju u protuvrije­dnosti od 3,6 milijuna kuna, nakon što je ta austrijska banka Hrvatskoj odobrila kredit za kupnju zgrada diplomatsk­ih predstavni­štava. Kako se radilo o vremenu u kojem je Hrvatska bila u neposredno­j ratnoj opasnosti, Sanader je optužen i da je ratni profiter. Sutkinja Galešić ga je isti dan, kad je osudila Sanadera u Hypu, oslobodila, kao i Roberta Ježića, u predmetu HEP-Dioki. O žalbama na tu presudu Vrhovni sud odlučit će na sutrašnjoj sjednici. U slučaju HEP-Dioki teretilo ih se za prodaju jeftine struje Diokiju na štetu Hrvatske elektropri­vrede (HEP) i davanje zajma toj Ježićevoj tvrtki. Uz njih dvojicu, optužen je bio bivši direktor HEP-a Ivan Mravak, koji je preminuo. “Nije utvrđeno ni da je Mravak napravio nedjela na koja je bio potaknut. Sve kad bi se na temelju njegova priznanja i uzelo da je to počinio, nije dokazano da bi ga na to potaknuo Sanader na temelju traženja Roberta Ježića”, pojasnila je u listopadu 2018. sutkinja Galešić.

U KUTIJI JE DOBIO 17 MILIJUNA KUNA

Sutkinja Jasna Smiljanić je Sanadera u travnju 2017. u predmetu Planinska nepravomoć­no osudila na 4,5 godina zatvora. Vrhovni je dvije godne kasnije povisio kaznu na šest godina zatvora. Uz to, mora vratiti i 17,4 milijuna kuna mita koje mu je dao mestar Stjepan Fiolić. On je, naime, nekadašnje­m stranačkom šefu i premijeru odnio milijun eura i deset milijuna kuna u gotovini, kao proviziju od prodaje zgrade u Planinskoj ulici. Novac mu je, tvrdi, u svibnju 2009. donio u kuću u Kozarčevoj ulici u kartonskoj kutiji s logom Mesnice Fiolić. Nekoliko mjeseci kasnije Sanader je objavio da je on svoju dionicu odradio, a od sljedeće godine počela je njegova sudska odiseja kojoj se, po svemu sudeći, polako nazire kraj. Podsjećamo, prvu presudu Sanaderu u predmetima Hypo i Ina-MOL izrekao je sudac Ivan Tudrudić. Dragovolja­c Domovinsko­g rata je pukovnika Sanadera prije devet godina nepravomoć­no osudio na 10 godina zatvora. Presudu bivšeg šefa Županijsko­g suda u Zagrebu potvrdio je Vrhovni sud no pala je na Ustavnom.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia