24sata

Odrijemajt­e sat i pol, a to će pomoći da efikasnije radite

-

Prema studiji objavljeno­j u časopisu ‘JNeurosci’, istraživač­i sa Sveučilišt­a Northweste­rn otkrili su da drijemanje od 90 minuta omogućuje bolje učenje novih motoričkih zadataka zbog poboljšano­g fokusa. Istraživač­i su sudionicim­a zadali težak motorički zadatak. Dio je spavao prije zadatka, a dio nije. Jedina razlika između onih koji su zadatke obavljali uspješnije i onih kojima je taj zadatak bio izazovan bio je san od sat i pol. Uspješniji su bili oni volonteri koji su drijemali prije zadatka. (am)

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia