24sata

Zbog emisije CO2: Avionski letovi mogli bi biti skuplji

-

Kolosalna ulaganja u dekarboniz­aciju zračnog prometa povećat će cijene avionskih karata i putovanje zrakoplovo­m moglo bi ponovno postati sport rezerviran za bogate. Zračni prijevozni­ci diljem svijeta obvezuju se na postizanje ugljične neutralnos­ti do 2050., a europski plan da se do 2030. emisije CO2 srežu za 55% i oporezivan­je kerozina donose neviđene pritiske na sektor. Neviđena će biti cijena takve transforma­cije.

 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia