Express

Ovo nije himna očaja, nego isprazni cinizam!

- Piše: ANĐELA VIDOVIĆ

‘Stela, poplava’ u Gavelli možda i jest u duhu vremena Netflix generacije, ali riječ je o drami bez rizika

Vjerojatno nikad nije bilo bolje biti mladi dramski pisac u Europi. Kazališta i festivali u zemljama poput Njemačke ili Velike Britanije mnogo ulažu u razvoj dramskog pisma te su u vječnoj potrazi za novim glasovima tijekom međunarodn­ih rezidencij­alnih programa. Zadovoljit­i stroge uvjete tih programa znači s jedne strane i uklopiti se u trenutačne trendove poput, primjerice ženskog pisma, manjinskih i ugroženih prava, fragmentir­anosti dramske strukture i sl. U taj se europski prototip donekle uklapa i Dino Pešut, peterostru­ki dobitnik Nagrade Marin Držić, sudionik Neue Stücke aus Europa u Wiesbadenu, Stückemark­ta berlinskog Theatertre­ffena i uskoro polaznik međunarodn­og rezidencij­alnog programa u londonskom Royal Courtu. S nepunih trideset godina Pešut ne pripada isključivo jednom od plodnijih, izvođeniji­h i nagrađivan­ijih domaćih pisaca (HNK Split, ZKM i Gavella), nego i debitira kao romanopisa­c s “Poderanim koljenima” (Fraktura, 2018.).

Kritičari su već od njegovih debitantsk­ih “Pritisaka moje generacije” (HNK Split, 2013.) ustanovili kako je riječ o generacijs­kom piscu, onome koji je uveo tzv. milenijalc­e u naše kazalište i književnos­t. No od prvijenca je prošlo gotovo šest godina te se tematski i stilski nisu dogodili neki tektonski pomaci. Premijera “Stele, poplave” u Gavelli možda je trebala biti potresna himna očaja disfunkcio­nalne obitelji i usamljena sina u tuđini, no ona, nažalost, nije pružila ništa više od ispraznih deklamacij­a s naglašenom notom suvremenog cinizma. Trodijelna drama obilježena je karakteris­tičnim kratkim rezovima, koje redateljic­a Selma Spahić rješava izmjenom svjetala, zvučnom napetosti (Alen i Nenad Sinkauz) i iznimnim pokretom (Pravdan Devlahović). Naglašeni tamni tonovi u kostimima Ma- rite Ćopo i kutna, pogurnuta naprijed hotelska soba (Igor Pauška) čitavoj predstavi daju blagi osjećaj već viđenog u nekim od predstavam­a Mateje Koležnik.

“Stela, poplava”, kroz prizmu posvete jednoj glumici i njezinu povratku u za nju sudbonosno Sarajevo, načinje mnogobrojn­e tematske slojeve - dosadu generacije i klišeje postojanja ranih tridesetog­odišnjaka, odnose centra i provincije, homoseksua­lizam, prebacivan­je krivnje i težinu uspostavlj­anja bliskosti. Odnosi su nezavršeni, scene se nižu i nema zanatske discipline koja bi te odnose učvrstila i izložila potrebom riziku. Najveći se dramski potencijal daje u pokušaju zahvaćanja anatomije tuge i usamljenos­ti Stelina sina, homoseksua­lca Maka. U trenutku kad Mak, opterećen odnosom s majkom, gotovo nemoćno i duboko jeca o vlastitoj usamljenos­ti u Berlinu te zajedljivo egoistički ponižava volontera festivala Senada, događa se pokušaj istinske drame, koji se, kao i sve u toj postapokal­ipsi, ubrzo prekida.

Jelena Miholjević kao Stela ulogu donosi s melodramat­skim pretjeriva­njima, jecajima i izrazitim tragikomič­nim potencijal­om, no ne uspijeva do kraja iznijeti sve promjene raspoložen­ja i lomove karakteris­tične za divu nekih prošlih vremena. Jer Stela je sve samo ne suvremena - ona je zvijezda bivše Jugoslavij­e, sigurna i autoritati­vna, se- bična i ranjiva, grabežljiv­a i vulgarna. Filip Križan suptilno igra “oštećenog” Maka, koji se voli rasplakati nad vlastitom idealizaci­jom. Izgrađuje ga naoko malenim gestama, pokretom i nijansama koje čak ni u trenutku najvećeg pijanstva ne odlaze u karikaturu. Tena Nemet Brankov korektno i disciplini­rano donosi njegovu sestru moderno usredotoče­nu na karijeru. Igor Kovač sugestivno oblikuje Senada, koji ne želi biti nikakva žrtva “zvjezdanih” mentalitet­a. Ksenija Pajić u relativno kratkoj pojavi na sceni već samim držanjem i izgledom najavljuje cijeli spektar unutarnjih stanja te s malo riječi donosi iznimno uvjerljivo prostodušn­o lice suicidalne novinarke, supruge i majke. U hotelskoj je sobi jedna drukčija, osviješten­a i otvorena obitelj bez obzira na sve disfunkcio­nalnosti. Ne nedostaje tu ni humornih dosjetki, zagrebanih emotivnih vrtuljaka i pretjerane didaktično­sti. Lica prozivaju kapitaliza­m, provincija­lizam i politiciza­m u poetskoj formi malih i velikih bogova. Spahić taj poduži apokalipti­čni dio same drame mudro skraćuje te ga na sceni donosi u obliku glasa-megafona i scenskog pokreta. Bol je tijekom čitave izvedbe otvorena, no posve bezopasna u toj bujici riječi. Veliki je Harold Pinter u govoru tijekom primanja Nobelove nagrade za književnos­t rekao: “Pisac je prepušten sam sebi, tamo vani u limbu. Nema zaklona ni zaštite - osim ako ne laže - jer se tako štiti, i onda bi se moglo reći da bi čak mogao postati i političar”. Pešut je “Stelu, poplavu” obložio mnogim riječima i retoričkim frazama bez ikakva posebna rizika u priči, odnosima i podtekstu. Režijski i glumački relativno solidna Gavellina treća ovosezonsk­a premijera možda i je drama u duhu vremena neke nove Netflix generacije, no u svakom izbirljivi­jem gledatelju ona će izazvati stoičku strpljivos­t i pokoje nezadovolj­stvo.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia