Express : 2019-06-07

MOĆ : 20 : 20

MOĆ

Presedan u povijesti hrvatskog višestrana­čja jer je Crkva krenula u agitaciju protiv vlade Splitski nadbiskup Marin Barišić izraziti je konzervati­vac Vojni ordinarij Jure Bogdan umjereniji je od svojega prethodnik­a Sisački biskup je navijao za Marijanu Petir, ali lobiranje nije uspjelo 20 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.