Express : 2019-06-07

POGLED IZ WASHINGTON­A : 39 : 39

POGLED IZ WASHINGTON­A

Predsjedni­k se našao u nezavidnoj situaciji gdje ga čuvaju ljudi potpuno različiti od njega Trgovinski rat s Kinom, tenzije s Iranom i problemi s Meksikom odvlače pažnju od opasnih Trumpovih poteza u SAD-u Američka politika ima dva problema. A to su one dvije stranke u državi... Demokrati i Republikan­ci ne mogu se dogovoriti oko najvažniji­h pitanja koja muče obične ljude te su zato njihovi politički sustavi danas toliko disfunkcio­nalni 39 | Kolumna | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.