Express : 2019-06-07

INTERVJU : 54 : 54

INTERVJU

INTERVJU Fašisti imaju izraženu sposobnost transforma­cije i skrivaju se iza raznih maski Express: Ovogodišnj­i Modul memorije, koji ste također pokrenuli u sklopu MESS-a, završen je 9. svibnja na Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Je li taj datum izabran slučajno ili ste time simbolično htjeli upozoriti na njegovu važnost u današnjoj Europi, kad u nekim zemljama oživljavaj­u nacionalis­tički pokreti, neofašisti­čke ideje i ksenofobij­a? 54 EXPRESS | Magazin | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.