Express : 2019-07-12

INTERVJU : 58 : 58

INTERVJU

INTERVJU Redoviti profesor povijesti na Filozofsko­m fakultetu u Splitu, Aleksandar Jaki Kao i danas, ustaše su uoči Drugog svjetskog rata bili marginalna skupina u Dalmaciji Razgovarao: DARKO VLAHOVIĆ Kad govorimo o međunacion­alnim odnosima u Dalmaciji, treba imati na umu da je od pobjede hrvatsko-srpske koalicije na izborima za Hrvatski sabor 1905. postojala čvrsta ideja sloge i jedinstva Srba i Hrvata. U novu državu se definitivn­o ušlo bez međusobne mržnje Nastavak na sljedećoj stranici 58 EXPRESS | Magazin | petak, 12. srpnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.