Express : 2019-07-12

FELJTON : 74 : 74

FELJTON

FELJTON Interes tihe američke većine u doba McCarthyja bio je, kao i u svim nesretnim vrem Progon ljudi koji različito misle i govore trajao je četrnaest godina, od 1947. do 1960. Kramer je zbog kukavičluk­a odlučio skinuti Foremanovo ime sa špice filma, no tome se odmah usprotivio pošteni i časni konzervati­vac Gary Cooper 74 EXPRESS | Feljton | petak, 12. srpnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.