Express : 2019-08-09

BRIFING : 11 : 11

BRIFING

Sve je to samo biznis. Religiju su stvorili da dijeli ljude, ne da spaja. Nažalost, na ovim prostorima mora proći još puno godina da se ljudi osvijeste. Ljudi koji pričaju sa zamišljeni­m bićima u normalnom svijetu su duševni bolesnici kojima je potrebna terapija, a kod nas se takvi ljudi nazivaju vidjelice. F. M. Svi pričaju o duhovnim vrednotama, a potrgaše se za materijaln­im. Djela sve govore, riječi su suvišne. A. A. Zar netko tjera ljude pod prijetnjom da troše novce u Međugorju i drugim svetištima? Ako troše, troše svoj novac, ne vaš! Tu rasprava počinje i završava. D. P. Da! To je komercijal­na djelatnost i nije protivna državnim zakonima. M. S. Pridružite se raspravi na stranici fb.me/express.hr. 11 | Brifing | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.