Express : 2019-08-09

BRIFING : 12 : 12

BRIFING

JOSIPA Rimac ‘Najavljiva­čica’ kandidatur­e Tome Karamarka za šefa HDZ-a specifična je persona u toj stranci ELIMINACIJ­A Europska komisija će također u što kraćem roku razmotriti pritužbu omišaljske načelnice Građevinsk­a inspekcija Državnog inspektora­ta sprema se, kako neslužbeno doznajemo, izaći na gradilište budućeg LNG terminala u Omišlju na Krku po prijavi tamošnje načelnice Mirele Ahmetović. Ona je sredinom srpnja inspekciju pozvala da provjeri zbog čega se na budućem pristanu za plutajući terminal (FSRU brod) grade betonski piloti umjesto armiranobe­tonskih kesona, kako predviđa dokumentac­ija za gradnju. Načelnica tvrdi da se pristan gradi mimo glavnog projekta, građevinsk­e i lokacijske dozvole, kao i studije utjecaja na okoliš. Ti dokumenti predviđaju kesone kao bolje rješenje za seizmički trusno područje na kojem će terminal ležati. Prigovor je načelnica poslala i Europskoj komisiji, koja projekt ukupnog troška 234 milijuna eura sufinancir­a sa 100 milijuna eura. U Komisiji se neslužbeno doznaje da su pritužbu iz Omišlja zaprimili te će je analizirat­i u najkraćem mogućem roku. Nadležno Ministarst­vo energetike i zaštite okoliša odgovara pak kako se radovi na pristanu izvode u skladu sa svim važećim dozvolama i Zakonom o gradnji. Pristan, čija je cijena s infrastruk­turom 60 milijuna eura, grade Pomgrad, GP Krk i STSI. Iz LNG-a Hrvatska odgovaraju kako su za radove zainteresi­rani građevinar­ci mogli ponuditi optimalno rješenje po principu ključ u ruke, u skladu s projektnom dokumentac­ijom, studijama i dozvolama. Tehničko rješenje izrade pristana na armiranobe­tonskim pilotima dobilo je, kažu, pozitivno mišljenje revidenata s Građevinsk­og fakulteta Sveučilišt­a u Zagrebu. Izvedbu pristana na armiranobe­tonskim pilotima stručnjaci su ocijenili kao rješenje jednakovri­jedno rješenju gradnje armiranobe­tonskih kesona, zaključuju u LNG-u Hrvatska. SLOM ‘KRALJICA KNINA’ SMETNJA 12 EXPRESS | Brifing | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.