Express : 2019-08-09

EKSKLUZIV : 14 : 14

EKSKLUZIV

Milan Bandić pokreće ofenzivu u kojoj će, na bazi povratka tuđmanizmu, pokušati novi u EKSKLUZIV Pišu: D. MAHMUTOVIĆ, B. RAŠETA I I. ALBORGHETT­I Ucjenjivan­je Plenkovića nije mu uspjelo i tu je naočigled cijele nacije morao podviti rep te se posramljen­o povući. Na EU izborima u Zagrebu stranka mu je bila deveta po broju glasova Kriptoniti zagrebačko­ga gradonačel­nika počeli su isplivavat­i na površinu, a sad su narasli do razmjera sante koja je presudila i navodno nepotopivu “Titanicu”. U 2015. je osnovao Stranku rada i solidarnos­ti, a sljedeće godine, na parlamenta­rnim izborima, koalicija na čelu s njegovom strankom, u koju je dovukao Sandru Perković i Ćiru Blaževića, osvojila je samo dva mandata, od kojih je jedan pripao Čačićevim reformisti­ma. Iako i dalje jak na lokalnoj razini, silaznu političku tendenciju nekad moćnoga gradonačel­nika zabetonira­li su ovogodišnj­i europski izbori, srozavši ga na ni dva posto glasova. A onda su došli udarci i s druge, lokalne strane, one kojom je oduvijek dominirao. - Ja se u GUP razumijem kao u ovaj klima-uređaj - slegnuo je ramenima nakon što mu je Ministarst­vo graditeljs­tva stopiralo izmjene GUP-a za gradnju pompozno najavljiva­nog zagrebačko­g Manhattana. 14 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.