Express : 2019-08-09

EKSKLUZIV : 17 : 17

EKSKLUZIV

dobio manje glasova od broja zaposlenih u Holdingu i upravi, kaže Tomislav Tomašević Gradonačel­nikovi ljudi imaju odgovore i za propast ‘Ljeta na Savi’: - Komarci! Oni su problem broj jedan. Ma samo treba vremena, i to će zaživjeti... 17 | Ekskluziv | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.