Express : 2019-08-09

EKSKLUZIV : 28 : 28

EKSKLUZIV

Što nam govore stilovi uređenja interijera predstavni­ka dvaju poduzetnič­kih obitelji koje Matanovi dvori Todorićev ...dubrovačke Odisej Interijer dubrovačke vile Đurđe Tedeschi potpisuje Saša Šekoranja, poznati ljubitelj ležernih bjelina. Tedeschi: modernisti­čki minimaliza­m, skandinavs­ke bjeline, elegantne futuristič­ke linije, skupo, pa i papreno skupo, ali decentno. Hrvatska koja ide u korak sa svijetom Piše: BORIS RAŠETA U Tedeschije­voj vili priroda je dio arhitektur­e 28 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.