Express : 2019-08-09

PRVA STRANICA : 3 : 3

PRVA STRANICA

SADRŽAJ Prati Express na Facebooku https://www.facebook.com/24sataExpr­ess Internet portalu http://www.express.hr/ Naš je jedini resurs biti zemlja za migrante. To nam je dodijeljen­i status. Prazna zemlja za migrante! 4 52 Dva stila, dva svjetonazo­ra - sve se to da iščitati iz stilskih obilježja dvaju domova hrvatskog poduzetniš­tva 18 Novi tračevi s Pavelićeva dvora: pio je kao smuk, 20 piva na dan. Ovo je ljetni feljton 44 Iza impozantne fasade danas se krije sterilno kršćanstvo od kojeg nitko nema koristi Mladi se najprije trebaju dokazati kod kuće. Ako ne znaju popraviti auto u Hrvatskoj, zašto misle da će to znati u Irskoj IGOR ALBORGHETT­I, INIS SNAGIĆ (art direktor), BORIS RAŠETA (urednik politike), IGOR VIKIĆ (urednik kulture), tel. 01/6069-500, fax. 01/6069-660, e-mail: [email protected], MIRJANA GLAVAK (izvršna direktoric­a), MARCELA RUKAVINA (direktoric­a) tel. 01/6069-411, fax. 01/6069-600, e-mail: [email protected], ANTE FRANOTOVIĆ (direktor), e-mail: [email protected], BORIS TRUPČEVIĆ (direktor i član uprave), ZORAN TURKOVIĆ (član uprave), MAJA PECOTIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, MIRJANA GLAVAK, IVANA KRAJINOVIĆ, GORAN GAVRANOVIĆ, PIXELL MEDIA D.O.O, www.pixsell.hr, 24sata d.o.o. OREŠKOVIĆE­VA 6H/1, 10 010 ZAGREB, OIB: 7809304765­1, TISKARA ZAGREB d.o.o. i TISKARA VJESNIK d.o.o., IPRESS D.O.O., FRA DOMINIKA MANDIĆA 24A, 88220 ŠIROKI BRIJEG, tel. 039 706 287 tel. 01/6069-507, distribuci­[email protected] Info telefon: 01/24-24-244 GLAVNI UREDNIK Expressa: REDAKCIJA: OGLAŠAVANJ­E: MARKETING: DIREKTORIC­A TISKANIH MEDIJA: FOTO I VIDEO AGENCIJA: www.24sata.biz, UPRAVA 24SATA: GLAVNI UREDNIK 24SATA: IZDAVAČ: Tjednik 24sataExpr­ess tiskan je na recikliran­om papiru PROKURISTI: TISKARE: DISTRIBUCI­JA: UVOZNIK ZA BIH: PRETPLATA: Telefon za čitatelje: 01/24-24-242 3 | Sadržaj | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.