Express : 2019-08-09

EKSKLUZIV : 32 : 32

EKSKLUZIV

Ljetni feljton Moškov detaljno opisuje Pavelićeve dogovore s Mussolinij­em, a išao je i u posjet Hitleru s poglavniko­m Pavelić je povukao masu naroda prema Bleiburgu kako bi ga Amerikanci doživjeli kao političkog lidera koji može služiti za rat protiv komunista 32 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.