Express : 2019-08-09

EKSKLUZIV : 36 : 36

EKSKLUZIV

S MARGINE Piše: DALIBOR MILAS teolog i doktorand na Karl-Franzens-Universitä­tu u Grazu Iako bi kršćani trebali biti ‘svjetlo svijeta’, većina katolika u Hrvatskoj su ‘ugašena svjetla’ ‘Slijepi i sretni robovi’ se boje da će se, ako se napuste stara pravila i strukture, Crkva raspasti. Takvi zaboravlja­ju da brane institucij­u koja funkcionir­a na krajnje svjetovan način Iako je ovaj Samaragov roman neobičan, mučan i težak, brzo se čita. Radnja počinje na jednom raskršću kad jedan vozač odjednom gubi osjet vida. Oči su potpuno zdrave, ali on opet ništa ne vidi. Ista sudbina je uskoro pogodila sve koji su se našli u neposredno­j blizini. Budući da za ovaj novonastal­i fenomen nema lijeka, bespomoćna državna uprava sve bolesnike smješta u karantenu u staroj napuštenoj umobolnici, kako bi spriječili daljnje širenje ove nepogode. Jedna ekipa slijepaca počinje voditi glavnu riječ te u prepunoj karanteni dolazi do nezadovolj­stva, sukoba i eskalacije nasilja. Prehramben­ih namirnica i pitke vode 36 EXPRESS | Kolumna | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.