Express : 2019-08-09

INTERVJU : 61 : 61

INTERVJU

biti rata, bit će poput lijeka koji teško pada na želudac - opor, ali naposljetk­u koristan Gogoljevo portretira­nje ukrajinske stepe i sirovih odnosa među Kozacima, Tatarima, Poljacima i Židovima, kao i potpune odanosti svojoj zemlji, ključni su za razumijeva­nje jedne velike nacije 61 | Magazin | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.