Express : 2019-08-09

INTERVJU : 67 : 67

INTERVJU

ecajnim umjetnikom o njegovoj dugogodišn­joj karijeri, djetinjstv­u, životu preko ‘Velike bare’... Razgovaral­a: PAULA BOBANOVIĆ Ilustracij­a ‘Miris rata’ (lijevo) i poster za predstavu ‘Stakleni vrat’ Biljane Srbljenovi­ć u Jugoslaven­skom dramskom teatru (dolje) 67 | Magazin | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.