Express : 2019-08-09

INTERVJU : 69 : 69

INTERVJU

m plave oči, republikan­ci ni na koji način ne zastupaju moje interese i svjetonazo­r Pri upisu na Akademiju u Zagrebu izgubili su moj portfolio, a nisam ni prošao jer sam već bio konkurenci­ja budućim profesorim­a Express: Jeste li ikad pomislili da bi na čelo SAD-a mogao doći netko poput Trumpa? 69 | Magazin | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.