Express : 2019-08-09

INTERVJU : 70 : 70

INTERVJU

INTERVJU Cilj mi je bio da objavim u uglednom Heavy Metalu ili Metal Hurlantu, htio sam up Budući da nisam završio fakultet, moj fakultet je bila moja prva supruga Slavenka Drakulić, za koju sam se oženio kad mi je bilo jedva 20 godina 70 EXPRESS | Magazin | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.