Express : 2019-08-09

FELJTON : 72 : 72

FELJTON

FELJTON Nažalost, i šaman Alejandro Jodorowsky i makabrični David Lynch polomili su Frank Herbert je umro 1986. Nije poživio dovoljno dugo da sazna u kojoj je mjeri ostavio traga sa svojim serijalom inspiriran­im pješčanim dinama i u kojoj je mjeri, iako mrtav, zapravo postao besmrtan MESIJA DOLAZI 72 EXPRESS | Feljton | petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.