Express : 2019-08-09

FELJTON : 73 : 73

FELJTON

zube na ekranizaci­ji ZF epa Franka Herberta. Čeka li to i Denisa Villeneuve­a? Piše: VELIMIR GRGIĆ U ‘Dini’ se feudalizam vratio u dalekoj budućnosti, a svi se bore za začin koji produljuje život i poboljšava mentalne sposobnost­i. Sve je tu: naftna kriza zapakirana u melange, ljudska pohlepa, hrabrost, mitologija, religija, fanatizam... Denis Villeneuve 73 | Feljton | EXPRESS petak, 9. kolovoza 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.